Đà Nẵng
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  26º
  26º Thứ 3
  26º Thứ 4
  26º Thứ 5
  TP HCM
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  34º
  33º Thứ 3
  33º Thứ 4
  33º Thứ 5
  Hải Phòng
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  22º
  23º Thứ 3
  23º Thứ 4
  24º Thứ 5
  Vinh
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  21º
  22º Thứ 3
  21º Thứ 4
  23º Thứ 5
  Hà Nội
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  21º
  22º Thứ 3
  24º Thứ 4
  24º Thứ 5
  Nha Trang
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  28º
  29º Thứ 3
  28º Thứ 4
  27º Thứ 5
  Bắc Giang
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  21º
  22º Thứ 3
  24º Thứ 4
  26º Thứ 5
  Phan Thiết
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  31º
  31º Thứ 3
  30º Thứ 4
  30º Thứ 5
  Hội An
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  26º
  26º Thứ 3
  26º Thứ 4
  26º Thứ 5
  Huế
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  26º
  27º Thứ 3
  26º Thứ 4
  25º Thứ 5
  Qui Nhơn
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  28º
  26º Thứ 3
  25º Thứ 4
  25º Thứ 5
  Vùng Tàu
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  34º
  29º Thứ 3
  29º Thứ 4
  29º Thứ 5
  Buôn Ma Thuột
  Hiện tại VN

  30-04-2017 06:29

  34º
  29º Thứ 3
  29º Thứ 4
  29º Thứ 5

Thời tiết

Cập nhật 30-04-2017 06:29:09

Khu vực: Thay đổi

26

 • Độ ẩm: 69%
 • Hướng gió: 19.31 km/h
 • Mặt trời mọc: 5:50 am
 • Mặt trời lặn: 5:13 pm

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời gian 18 Nov 2014 19 Nov 2014 20 Nov 2014
Nhiệt độ
22 - 26
23 - 26
23 - 26