VITOURS tài trợ làm đường tại xã Đại Minh, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

17/06/2024 - 12:46
 
Tuần vừa qua,hưởng ứng lời kêu gọi Xây dựng nông thôn mới, VITOURS đã tài trợ cho nhân dân 2 xã Đại Minh và Đại Cường, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam xây dựng con đường bê tông liên thôn, liên xã (từ thôn Phú Mỹ qua thôn Phước Bình). Với mức tài trợ gần 2 tỷ đồng quy mô chiều dài gần 1,5km, chiều rộng 5m, được đổ bê tông vĩnh cửu. Con đường sẽ giúp nhân dân 2 xã thuận lợi trong việc đi lại, giúp phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
 
                                                                          Đoạn đường đang thi công tại xã Đại Minh (ảnh HieuNT)
 
Ngoài hoạt động tài trợ cho cộng đồng ý nghĩa trên hằng năm VITOURS cũng tham gia ủng hộ để trao thưởng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. Với những đóng góp trên, VITOURS đã được bà con nhân dân xã Đại Minh và huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam ghi nhận và cảm kích. Trong đó xã Đại Minh đã có đề xuất tôn vinh doanh nghiệp VITOURS lên huyện Đại Lộc.