SUNSPA RESORT QUANG BINH
 
1. HỘI NGHỊ TRỌN GÓI
Thiết bị phục vụ cho hội nghị gồm:
- Bảng trắng
-  Overhead projector
- Micro dây và không dây
- TV màu điều khiển từ xa
- Đầu VCD
- Hệ thống âm thanh trong phòng
- Máy fax
- Máy in
- Bảng giấy rôki - flip chart
 
Hội nghị trọn gói 1ngày
Hội nghị trọn gói 1/2 ngày
Số khách
Đơn giá
Số khách
10-25khách
10-25khách
26-49 khách
26-49khách
50khách trở lên
50khách trở lên
- Thời gian sử dụng phòng họp từ 8h00-17h00
- Hai bữa coffee breaks và bánh ngọt
- Ăn trưa theo thực đơn
- Bàn đón tiếp
- Micro
- Máy chiếu và màn hình
- Bảng trắng giấy rôki, viết
- Nước suối
- Hoa tươi.
- Thời gian sử dụng phòng họp từ 8h00-17h00
- Hai bữa coffee breaks và bánh ngọt
- Bàn đón tiếp
- Micro
- Máy chiếu và màn hình
-      Bảng trắng giấy rôki, viết
-      Nước suối
Hoa tươi.
 
     PHÒNG HỘI NGHỊ VÀ DỊCH VỤ CHO THUÊ 
Phòng họp
 
Thiết bị
Board Room
 
Máy tính cá nhân
Ocean View Room
 
Flip chart
 
 
LCD
Coffee Break
 
TV
 
         XẾP CHỖ NGỒI THEO YÊU CẦU
Loại Phòng
DT: m2
Theater
Reception
Training
Setmenu
Classroom
U shape
Oval
Ocean room
220
350
350
150
200
180
100
80
Board Room
40
30
30
25
-
20
20
15